Přihláška do školy - přihláška pro všechny ročníky mimo přihlášky do 6. ročníků s rozšířenou výukou.

Přihláška do třídy s RvMPř - přihláška do 6. ročníku třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů.

Přihláška do třídy s RvHV - přihláška do 6. ročníku třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy.

 

Dotazník pro rodiče pro doplnění osobních dat - po vyplnění předat třídnímu učiteli 

- pro žáky 1. ročníku   

- pro žáky jiných ročníků

 

Žádost o uvolnění žáka (na 3 a více dní) - předat po vyplnění řediteli školy.