Základní škola Vyškov, Nádražní 5

Vítejte na "Nádražce"!

Žákům nabízíme rozšířené vzdělávání v oblasti hudební výchovy a hry na hudební nástroje. Spolupracujeme se ZUŠ Vyškov a ZUŠ Ivanovice na Hané, s hudební školou Yamaha a zabezpečujeme pro žáky prvního stupně hru na zobcové flétny přímo v budově školy.

Tyto třídy již na naší škole mají tradici. První ročník s rozšířenou výukou hudební výchovy byl otevřen ve školním roce 1998–99. Třídy pro velký zájem otevíráme každoročně.

V hudebních třídách je navýšen počet hodin hudební výchovy, žáci jezdí na soustředění a soutěže pěveckých sborů v rámci celé ČR i do zahraničí. Na škole pracují 4 pěvecké sbory – Prvňáčci, Notička, Sluníčko a Motýlek.