Základní škola Vyškov, Nádražní 5

Vítejte na "Nádražce"!

V roce 1986 vznikla na naší škole myšlenka vytvořit třídy s RvMaPř. Od té doby tyto třídy vznikají pravidelně každým rokem a ve školním roce 2016–2017 to bude v pořadí 31. třída zaměřená na rozšířenou výuku matematiky a přírodovědných předmětů.

Žáci z těchto tříd dosahují každoročně vynikajících výsledků v oblasti vzdělávání, dále pak na různých typech olympiád a soutěží. Nejprestižnější soutěží je Matematická olympiáda, v níž se naši žáci často umísťují na předních místech. Žáci 6. až 8. tříd úspěšně soutěží v Pythagoriádě.

Zájem dětí o matematiku rozvíjíme již od 2. ročníku mezinárodní matematickou soutěží Matematický klokan. Snažíme se popularizovat matematiku soutěžemi typu Piškvorky, Sudoku a Logická olympiáda. Přírodovědnou gramotnost rozvíjíme znalostní soutěží Přírodovědný klokan. Žáci matematických tříd úspěšně reprezentují školu i v dalších olympiádách, např. chemické, biologické, zeměpisné a fyzikální.

Absolventi matematických tříd dále studují na gymnáziích nebo průmyslových školách. Nejlepší řešitelé matematických olympiád často pokračují ve studiu na prestižním matematickém gymnáziu v Brně – Gymnáziu tř. Kpt. Jaroše. V současnosti probíhá s tímto gymnáziem spolupráce v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách.

Žáci matematické třídy byli zakladateli školního časopisu Kvasák a již patnáct let se velkou měrou podílí na jeho pravidelném vydávání.

 

(některé přijímačky: 2010, 2011, 2012)