Základní škola Vyškov, Nádražní 5

Vítejte na "Nádražce"!

Vítejte na webových stránkách Základní školy Vyškov, Nádražní 5. Snažili jsme se, aby orientace na webových stránkách byla co nejjednodušší a intuitivní. Proto přijměte tento text jako jakýsi manuál pro snazší vyhledávání potřebných informací. Ať se Vám u nás líbí!

HORNÍ MENU
DOMŮ úvodní stránka webu 
ŠKOLA zde naleznete adresu školy, kontakty na vedení a do kanceláře, patří sem i Školský vzdělávací program, školní řád a v neposlední řadě i povídání o historii; tuto sekci uzavírá přehled projektů EU, do kterých jsme se zapojili
PRO ŽÁKY toto je prostor pro rozvrhy všech tříd, učitelů a kontakty na ně i s rozpisem jejich konzultačních hodin; zde se můžete přihlásit do školního emailu nebo moodlu. Mimo to zde žáci najdou informace k ročníkovým pracím, školnímu časopisu či místní žákovské knihovně.
PRO UČITELE v této sekci je uvedeno suplování na následující školní den a informace určené vyučujícím
PRO RODIČE zde se dočtete o kritériích přijímání žáků na naši školu a můžete si zde stáhnout nejdůležitější dokumenty od přihlášek až po dotazníky, žádosti
PRO VEŘEJNOST chcete-li se virtuálně projít po naší škole, máme zde i virtuální prohlídku; v této sekci jsou uloženy ve fotogalerii i fotografie z akcí abecedně uspořádané podle názvu; do budoucna zde plánujeme ukládat i další videa
HLEDAT můžete zde vyhledávat ve článcích školy vepsáním slova, které hledáte
 
LEVÉ MENU
JSEM TADY POPRVÉ TEĎ JSTE ZDE
AKTUALITY nejnovější články o škole, žácích a jejich úspěších apod.
ROZŠÍŘENÁ VÝUKA zde najdete povídání o historii matematických tříd a o hudební výchově a školních sborech, které na škole fungují
ŠKOLNÍ ROK... tady je přehled veškerých akcí naplánovaných na celý školní rok
BUDOUCÍ PRVŇÁČCI

přemýšlíte-li, kam umístit Vaše dítě, tak si přečtěte, co všechno chystáme pro předškoláky, sledujte aktuality a projděte si, co všechno by měl budoucí prvňáček umět, než půjde k zápisu,
budou zde informace k zápisu do prvního ročníku pro další rok

ÚSPĚCHY ŽÁKŮ přehled úspěchů žáků za uplynulá období
JÍDELNA najdete zde důležité kontakty do jídelny, informace k platbám, návod, jak si odhlásit oběd online a v neposlední řadě nesmí chybět rovněž aktuální jídelníček
DRUŽINA projděte si její řád a akce plánované vychovatelkami družiny na tento školní rok
ŠKOLNÍ KLUB zde si vyberete ze široké škály kroužků naplánované na školní rok; seznámíte se s jejich pravidly a můžete si stáhnout rovnou přihlášku
ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ důležité informace pro rodiče žáků devátých ročníků; stránka je zaměřena na předprofesní přípravu, součástí jsou i kontakty na výchovného poradce, speciálního pedagoga, na školního metodika prevence a jejich konzultační hodiny
ŠKOLSKÁ RADA seznámíte se s tím, co a k čemu je školská rada a se členy školské rady
ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ zde jsou informace, co je to ZSR, je zde plán práce na školní rok a jsou zde kontakty na členy výboru ZSR