Základní škola Vyškov, Nádražní 5

Vítejte na "Nádražce"!

 

Dne 4. května 2017 se uskutečnila exkurze pro 8. ročník do Slavkova u Brna. V rámci exkurze jsme navštívili barokní zámek Slavkov, Mohylu míru a Žuráň.

Jako první jsme navštívili Slavkovský zámek. Ten patří k nejmohutnějším barokním zámkům na Moravě a představuje dominantu města Slavkova u Brna. Známý je především díky legendární bitvě z 2. prosince 1805, které také dal její jméno – bitva u Slavkova. Před bitvou se v zámku ubytovali dva ze tří císařů (rakouský František I. a ruský car Alexandr I.) Historie stavby začíná ve 13. stoletím. Barokní podobu zámek získával od konce 17. století. V současné době je vlastníkem zámku město Slavkov u Brna. Nabízí hned několik stálých prohlídkových tras. Součástí areálu byl vždy park.

Další zastávkou byla Mohyla míru. Mohyla míru je první mírový památník v Evropě. Historicky je spojena s bitvou u Slavkova a stojí na Prackém kopci asi kilometr jižně od obce Prace, v místě rozhodujícího vítězství Francouzů nad Rusy a Rakušany. Je chráněna jako kulturní památka České republiky. Zde jsme si také prohlédli virtuální bitvu u Slavkova.

Jako poslední jsme navštívili návrší Žuráň. Je to jedna z dominant bojiště tří císařů, návrší zčásti uměle vytvořené z hlíny a kamení v období stěhování národů. Z toho to návrší Napoleon bitvu u Slavkova řídil. Ten patří k nejmohutnějším barokním zámkům na Moravě a představuje dominantu města Slavkova u Brna.

 

Anna Beránková, 8.A