Od školního roku 2017/2018 jsou přijati noví žáci:

 

2017N538 - do 4. ročníku

 

2017Hv13 - do 3.B RvHv