Od školního roku 2017/2018 jsou přijati:

2017Hv14 - 5.B - RvHv

2017Hv15 - 5.B - RvHv

2017N546 - 6. třída

2017N539 - 9. třída

2017N545 - 8. třída

2017N531 - 6. třída

2017N540 - 5. třída

2017N541 - 6. třída

2017N542 - 6. třída

2017N543 - 6. třída

2017N544 - 6. třída