Základní škola Vyškov, Nádražní 5

Vítejte na "Nádražce"!

Schůzka pro rodiče budoucích prvňáků

Vážení rodiče,

zveme vás na naši školu na informativní schůzku, která proběhne dne 17. 10. 2013 od 16,00 v učebně číslo 90.

Na schůzce proběhne prezentace spojená s prohlídkou školy, obdržíte zde i harmonogram vzdělávacích akcí pro vašeho budoucího prvňáčka, budete mít možnost prohlédnout si učebnice a pomůcky pro prvňáčky a zodpovíme i vaše případné dotazy.

Na shledání s vámi se těší vedení školy

 

Vážení rodiče,

naše škola je příznivě hodnocena žáky a rodičovskou veřejností. Velmi si toho vážíme. Nicméně i ta nejlepší škola není zcela imunní proti výskytu šikanování. Proto chceme být připraveni zachytit případné ubližování silnějších slabším hned v počátku a účinně takové bezpráví zastavit. Na naší škole již mnoho let realizujeme program proti šikanování. Pracujeme se žáky, ale jeho důležitou součástí je i spolupráce nás pedagogů s Vámi - rodiči. Prosíme Vás proto o pomoc.Jako rodiče žáků byste si měli všímat především těchto možných signálů šikanování:

 • za dítětem nepřicházejí domů spolužáci nebo jiní kamarádi;
 • dítě nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný čas, s nímž by si telefonovalo apod.;
 • dítě není zváno na návštěvu k jiným dětem;
 • nechuť jít ráno do školy (zvláště když dříve mělo dítě školu rádo). Dítě odkládá odchod z domova, případně je na něm možno pozorovat i strach;
 • dítě nechodí do školy a ze školy nejkratší cestou, případně střídá různé cesty, prosí o dovoz či odvoz autem;
 • dítě chodí domů ze školy hladové (agresoři mu berou svačinu nebo peníze na svačinu);
 • usíná s pláčem, má neklidný spánek, křičí ze snu, např. "Nechte mě!";
 • dítě ztrácí zájem o učení a schopnost soustředit se na ně;
 • dítě bývá doma smutné či apatické nebo se objevují výkyvy nálad;
 • odmítá svěřit se s tím, co ho trápí;
 • dítě žádá o peníze, přičemž udává nevěrohodné důvody (například opakovaně říká, že je ztratilo), případně doma krade peníze;
 • dítě nápadně často hlásí ztrátu a poškození osobních věcí;
 • dítě si stěžuje na neurčité bolesti břicha nebo hlavy, možná ráno zvrací, snaží se zůstat doma; své zdravotní obtíže může přehánět, případně i simulovat (manipulace s teploměrem apod.);
 • dítě se zdržuje doma více, než mělo ve zvyku.

Kdybyste měli podezření či dokonce jistotu, že je Vašemu dítěti ubližováno, obraťte se na členy Školního poradenského pracoviště, třídního učitele či ředitele školy. Využít lze také naši schránku důvěry, která je k dispozici v budově školy. Vaši informaci budeme brát velmi vážně a situaci budeme odborně a bezpečně řešit.

Děkujeme za Vaši podporu.

S přátelským pozdravem

                                                 Mgr. Mojmír Kučera                  PaedDr. Ladislava Vymazalová                                        Mgr. Pavel Pospíšil     

                                          metodik prevence                          vedoucí ŠPP                                                                  ředitel školy

Ve čtvrtek 26. 9. 2013 od 16.00

se konají třídní schůzky.

 

Srdečně vás zvou vedení školy a učitelé

Byli přijati:

2013N551 - 4.tř.
2013N552 - 1.tř.

Od října 2013 bude na naší škole zprovozněn zdarma EEG BIOFEDBACK (info: http://www.eegbiofeedback.cz) pro nápravu poruch soustředění, chování a učení u žáků naší školy.

Na provoz této metody je možné přispět jakoukoliv částkou na účet Zájmového sdružení rodičů při ZŠ Vyškov Nádražní 5. Tato metoda není určena jen pro žáky s poruchou učení a chování, ale také pro nadané žáky.

Číslo účtu na EEG Biofeedback: 159236349/0300, VS 1 a do zprávy pro příjemce stačí uvést EEG.