Základní škola Vyškov, Nádražní 5

Vítejte na "Nádražce"!

Zápis

 • Na zápis se musí dostavit zákonný zástupce se svým dítětem, které v roce zápisu dosáhne do 31. 8. šesti let (a to i v případě, že rodiče zvažují odklad školní docházky).
 • S sebou je nutné přinést občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.
 • Před zápisem každý zákonný zástupce obdrží číselný kód, na jehož základě v zákonné lhůtě 30 dnů zjistí na školním webu a na úřední desce, zda je dítě přijaté.
 • Na zápis se může dostavit zákonný zástupce s dítětem s jakýmkoliv bydlištěm (děti ze spádové oblasti škola přijmout musí). V případě, že má rodič bydliště mimo spádovou oblast a rozhodne se pro naši školu, dopředu se přihlásí k absolvování zápisu u nás a oznámí své spádové škole, že jde na zápis k nám.
 • V případě, že se rodič na zápis nedostaví, dopouští se přestupku s možností postihu.

Zaškolení

Žádost o zapsání do školy mohou při zápisu podat též zákonní zástupci dětí, které mají do 31. 8. pět let a šesti let dosáhnou od září příslušného roku do června roku následujícího.

 • Pokud žák dosáhne 6 let do konce aktuálního kalendářního roku, k žádosti je třeba doložit doporučující stanovisko PPP (pedagogicko- psychologické poradny).
 • Pokud žák dosáhne 6 let od ledna do konce června následujícího roku, k žádosti je třeba doložit doporučující stanovisko PPP a odborného lékaře.
 • V případě, že jeden z těchto subjektů předčasné zaškolení nedoporučí, nemůže ředitel školy rozhodnout o zaškolení a dítě do školy nenastupuje.

Odklad školní docházky

Žádost o odklad dává rodič při zápisu a doloží k němu i doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Ředitel školy na základě obou kladných doporučení vydává rozhodnutí o odkladu školní docházky. (V případě, že doporučení nejsou shodná, ředitel vydává rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání).

 • Pokud rodič v době zápisu příslušné posouzení nedodá, musí tak učinit do 30 dní od zápisu.
 • V tomto případě rodič dostává od školy „usnesení o přerušení správního řízení" do doby, než má škola potřebné dokumenty (doporučení PPP a lékaře).
 • Pokud škola neobdrží uvedené doklady, žák je automaticky přijat do školy (rozhodujícím kritériem pro přijetí je pouze věk dítěte).

Přejeme všem štědrého a příjemného Ježíška

a

vše nejlepší do nového roku 2017.

PF2017

Vánoční čas se kvapem blíží , a tak jsme pro vás připravili speciální vydání zaměřené jen na téma Vánoce.

Číst dál...

V neděli 11. prosince jsme měli jedinečnou příležitost zastavit se v pověstném předvánočním shonu a vychutnat si tu pravou atmosféru adventu. A jak se nám to podařilo? Díky mnoha žákům ZŠ Nádražní 5, kteří si pod vedením svých sbormistrů, p. uč. Jitky Svobodové, Michala Vlčka a Aleše Musila, připravili několik tradičních i méně známých koled a písní se zimní tematikou. Postupně se na pódiu vystřídaly všechny hudební sbory ZŠ Nádražní 5, nejmladší Prvňáčci, Sluníčko, Notička, a závěr vystoupení pak patřil Dětskému pěveckému sboru Motýlek, jenž úspěšně reprezentuje naše město na mnoha pěveckých soutěžích.
Všem dětem se vystoupení vydařilo a byly odměněny potleskem nadšeného publika. Prostřednictvím nádherného hudebního zážitku jsme měli možnost zapomenout na starosti všedních dnů a uvědomit si, v čem spočívá to pravé kouzlo blížících se Vánoc.
                                                                                                                                                                                            Renáta Holubová

Od 1. 1. 2017 je přijat nový žák: 2016N532