I. světová válka

Rozvoj slibně se rozvíjející vzdělávací instituce přibrzdila 1. světová válka. Škola v té době poskytla azyl gymnáziu, které se muselo vystěhovat a uvolnit své prostory vojenské nemocnici. Velká spousta pedagogů byla mobilizována. Kromě válečných strastí, muselo školství zápasit i s jiným nepřítelem – s krutou zimou, nedostatkem pedagogů, malou zásobou otopu. Ve škole žáci dokonce sbírali kovové předměty, šili ze starých novin podešve do bot pro vojáky, ačkoli sami strádali.
Závěrečné měsíce války a poválečnou dobu provázela nikoli epidemie, ale pandemie tzv. španělské chřipky. Nemoc zasáhla i v řadách žactva.
Válka změnila lidem morální hodnoty, zanechala neúplné rodiny, způsobila hospodářskou krizi, sociální nepokoje a obrovskou nezaměstnanost.

Meziválečné Československo

Vznik Československé republiky je dalším důležitým mezníkem ve vývoji měšťanského školství ve Vyškově. Německá měšťanská škola byla přemístěna do Lysovic.
V roce 1919 byla česká měšťanská škola ve Vyškově rozdělena na dívčí a chlapeckou. Každá měla své vlastní ředitelství. Povinná školní docházka byla osmiletá a tak po absolvování „třetí měšťanky“ chlapecké či dívčí školy většina žactva ze školy odcházela.
Střední odborné školy však vyžadovaly absolvování čtyř tříd měšťanské školy, proto byla na naší škole zřízena IV. třída měšťanské školy. Jednalo se o třídu koedukovanou (společná školní výuka chlapců a dívek) a učívali zde zpravidla nejlepší pedagogové z celé školy. Navštěvovali ji žáci z velice širokého okolí.
Výborné výsledky žactva IV. měšťanky značně přispěly v období I. republiky k dobré pověsti naší školy.