Základní škola Vyškov, Nádražní 5

Vítejte na "Nádražce"!

1939–1948

Další z temných období nejen pro naše národní dějiny, ale i pro dějiny naší školy byl rok 1938. V zářijové mobilizaci byly všechny školy ve Vyškově uzavřeny a propůjčeny vojenským účelům.
Během vyhlášení Protektorátu až do osvobození musely školy plnit různá nařízení, dodržovat zákazy. Například byly zrušeny hodiny občanské nauky, náboženství a hlavně dějepisu. Výuka zeměpisu byla omezena. Nesměly se používat učebnice a ty, které nebyly zrušeny, musely projít revisí. Školní knihovny byly zapečetěny a některé tituly musely být odevzdány jako nevhodné knihy (Palacký, A. Denis), školní kroniky byly předány do rukou nacistů.
V závěru války – v dubnu 1945 – byla budova školy velmi silně poničena, také vybavení nebylo ušetřeno. Na jedné z dochovaných fotografií lze spatřit rozbitá okna, vyvrácené dveře, zničený krásný vchod do budovy, opadaná omítka…

Situace v letech 1948–1953

Po II. světové válce bylo zavedeno koedukované vyučování ve všech měšťanských školách. Začalo se rovněž s modernizací budovy. Ve školním roce 1945- 1946 byly instalovány nové kotle ústředního topení a třídy doplňovány tělesy.
Změna politické situace po roce 1948 se projevila také ve škole. V zápisech z porad se objevují politická témata, povinná účast na oslavách VŘSR a dalších politických akcích. Navíc ve všech obecných školách došlo ke zrušení 6., 7. a 8. tříd a žáci od 5. třídy výše začali povinně navštěvovat měšťanské školy. Tím se počet žactva zvýšil. Po roce 1948 prošla naše školská soustava četnými změnami, které nebyly vždy ku prospěchu. Z měšťanských škol se staly střední školy 1. stupně (někdy pod názvem I. národní škola). V naší budově byly umístěny dvě tyto školy – I. střední škola a II. střední škola. Ředitelé se velmi střídali. Od února 1950 zahájila činnost pionýrská organizace. Nově od školního roku 1952–53 se začalo vařit ve školní kuchyni v suterénu – v místě nynější malé tělocvičny. Ve stejném školním roce začal i provoz školní družiny.
Zákon z dubna 1953 přinesl přerod národních škol v osmileté střední školy. Od 1. září 1953 funguje tzv. osmiletka. Po 45 letech střídání různých ředitelství v jedné budově začíná období, kdy je ve škole jediné ředitelství, a tedy i jediný ředitel. Prvním z ředitelů se stal Jaroslav Stromecký. Škola měla ve školním roce 1953–54 rekordní počet žáků: 1222. Mnoho tříd mívalo více než 40 žáků a vyučování na směny bylo nutností.