Se vzrůstajícím počtem žáků musela být zřízena pobočka na Marxově ulici (nynější škola Na Vyhlídce), která se nakonec v roce 1959 osamostatnila.
Školní rok 1960/1961 se nesl v duchu změn, např. se změnil název školy „Základní devítiletá škola.“ Koncem padesátých let byly na dvoře vybudovány školní dílny a na místě dnešního městského bazénu školní zahrada. Vytvoření šaten v suterénu také zlepšilo prostředí ve škole.
V 80. letech prošla škola řadou renovací a úprav. Byly vybudovány nové kabinety, opravena tělocvična s šatnou. Největším dílem v historii školy bylo vybudování její přístavby v letech 1983–1984. V třípatrové budově je školní kuchyně, jídelna, žákovská knihovna, kabinety a dalších 7 tříd. Náklady na tuto stavbu se pohybovaly kolem 6 milionů korun. V devadesátých letech modernizace školy pokračuje.