Základní škola Vyškov, Nádražní 5

Vítejte na "Nádražce"!

Změny v novém tisíciletí

Jedna z nejvýznamnějších událostí pro školu nastala v lednu 2003. Byla otevřena přístavba školy, v níž se nalézá nádherná sportovní hala. V ní se dá provozovat celá řada kolektivních sportů na nejvyšší úrovni (odbíjená, košíková, házená a florbal).
V přístavbě je umístěna i družina školy. Celé zázemí přístavby (šatny, sanitární zařízení, bezbariérové přístupy) je na špičkové úrovni. V přístavbě je výtečně vybavená posilovna.
V roce 2004 byla vybudována moderní krásná a v regionu Vyškovska nevídaná učebna hudební výchovy. Pro třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy je nesmírně cenná.
O prázdninách v roce 2004 byla nákladem devíti milionů Kč náročně modernizována školní jídelna. Ta nyní beze zbytku splňuje ty nejnáročnější normy a požadavky pro zařízení společného stravování.
Na podzim 2006 byla nákladem 350 000 Kč modernizována učebna fyziky. Škola je průběžně vybavována moderní výpočetní technikou a učebními pomůckami jako interaktivními tabulemi a dataprojektory. Město Vyškov jí vychází všemožně vstříc.
Jednou z posledních úprav na škole je zřízení moderní jazykové učebny. Je vybavena dotykovou interaktivní tabulí a projektorem. Žáci mohou také ve výuce využívat moderní sluchátka s mikrofony.