Základní škola Vyškov, Nádražní 5

Vítejte na "Nádražce"!

ZŠ Nádražní 5 – Otevřený svět

Již devátým rokem se učí na naší škole podle Školního vzdělávacího programu (ŠVP), jenž byl vytvořen podle rámcového vzdělávacího programu se snahou o inovaci pedagogického procesu a života školy vůbec. Název pro náš ŠVP – „Otevřený svět“ – vytvořili sami žáci. Jako škola chceme, aby se u nás žáci učili jednat otevřeně a aby rodiče mohli do školy kdykoliv přijít a podílet se společně s učiteli na rozvoji svého dítěte. Hlavní myšlenkou ŠVP je vytvořit klidné, bezpečné a spokojené prostředí pro všechny, kteří se podílejí na vzdělávání.
Nejenže podporujeme talentované žáky v matematice a hudební výchově, ale všem našim žákům nabízíme pestrý výběr volitelných předmětů:
- výuka anglického jazyka
- výuka francouzštiny,
- výuka němčiny,
- výuka ruského jazyka,
- výtvarné techniky,
- ekologické praktikum,
- práce na počítači,
- florbal, volejbal aj.

 

- ŠVP ZŠ 2012

- dodatek ŠVP ZŠ 2013

- ŠVP verze 5 (od 1. 9. 2014 – pro 1.–6. ročník)

- ŠVP Otevřený svět, Otevřený svět - RVM a Otevřený svět - RVHv (verze 6, od 1. 9. 2016)