Základní škola Vyškov, Nádražní 5

Vítejte na "Nádražce"!

  loga

19. 5. 2010:  Naše škola byla partnerem projektu „Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku – jak správně zvolit další vzdělávací cestu?". Projekt byl plně hrazen ze strukturálních fondů a státního rozpočtu ČR, přičemž příjemcem grantového projektu byla Základní škola Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace (www.zsn5vy.ipex.cz)

  Projekt byl zahájen na konci března 2010 a ukončen k 31. 5. 2012, jeho cílem bylo vytvoření 6 Informačních poradenských center (IPC) na školách na Vyškovsku a zajistit tak žákům kvalitní kariérové poradenství. Centra zajistí osvětovou vzdělávací činnost směrem k žákům, usnadní jim volbu další vzdělávací cesty a volbu povolání, budou aktivně vyhledávat žáky ohrožené nesprávnou volbou nebo předčasným odchodem ze systému vzdělávání. 
  
  Do projektu byli taktéž zapojeni další partneři:

Základní škola Slavkov, Komenského www.zskomslavkov.cz
Základní škola a mateřská škola, Šaratice www.zssaratice.cz
Základní škola Pustiměř www.zs-pustimer.webz.cz
Základní škola Drnovice 
www.zsdrnovice.vys.cz
Základní škola Bučovice www.bucovice711.cz


  V každé škole je vytvořeno jedno IPC, pro které je pořízeno potřebné materiálně technické zázemí. Úkolem centra bude jak zajišťovat kariérové poradenství žákům a rodičům, tak rozšíření možností využívání interaktivních metod výuky v oblasti kariérového poradenství v rámci výuky. Žáci byli do projektu aktivně zapojeni, aktivně pracovali na přípravě konferencí, postupů v rámci výuky, spolupracovali s koordinátory IPC, navštěvovali úřady práce apod. Součástí projektu bylo také proškolení pedagogů pro práci v IPC. Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Identifikace projektu:

Číslo a název prioritní osy: 7.1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
Oblast podpory: 
Zvyšování kvality ve vzdělávání – 7.1.1
Název GG: 
Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihomoravském kraji – CZ.1.07/1.1.02
Název projektu: 
Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku – jak správně zvolit další vzdělávací cestu?
Registrační číslo projektu: 
CZ.1.07/1.1.02/02.0052